Support

Service & Support

Vi utför all typ av service i och på poolanläggningar.

 • Byggnation
 • Renovering
 • Dimensionering
 • Vattenprov
 • Besiktning
 • Autoriserad Pump-service för Aqualux, Pahlén, Sta-Rite m.fl.

Anvisningar

 • Allmän Skötselanvisning
 • Allmän Vinterstängning
 • Lainex Skötselanvisning
 • Lainex Vinterstängning

Montageanvisningar

 • Klorinator
 • Ritningar

Tips:Konversationer med e-post föredras och blir ofta väldigt sakliga och effektiva för båda parter, för att säkerhetställa funktionen ber vi er att inkludera hela konversationen vidare i mejl nr två o.s.v.